Nalot - to jest ... Co jest droga?

REID 1. REID , -a; m. [goll. reede] Mor. Miejsce zakotwiczenia statków w porcie lub w jego pobliżu. Zatrzymaj się, stań na redzie. Zewnętrzna rzeka. (w sprawie podejść do portu). Rzeka wewnętrzna. (w porcie). Najazd, -t, th. Р. miejsce do cumowania. P-ty brygady. R-ta woda. 2. REID , -a; m. [Eng. rajd] 1. Voen. Przenikanie mobilnych oddziałów lub oddziałów partyzanckich na tyły wroga. Rzeka Kawalerii. Rozpoznanie r. Р. oddziały partyzanckie. Uruchom rzekę. na tyłach wroga. Aby odważyć r. 2. Nagła kontrola, ankieta przeprowadzona przez grupę aktywistów w imieniu organizacji publicznych. Sanitarny r. Przeprowadzanie nalotów w celu sprawdzenia dyscypliny pracy. Najazd, -t, th. P-ta kontrola. P-ta grupa. Р. Drużyna. * * * nalot

I

(Eng. Raid) (MIL.), Rapid promocji i walki pancernych, zmechanizowanych formacje kawaleryjskie (jednostki, podjednostek) lub partyzantów tyłach wroga.

II

(od reedu), zakotwiczenie statków w porcie lub w pobliżu brzegu. Wewnętrzny nalot - część zamkniętej strefy wodnej portu; nalot zewnętrzny - przestrzeń wodna na podejściach do portu.

Słownik encyklopedyczny. 2009.