Raider - to ... Co Raider?

Poszukiwacze [PE] s; m. [Eng. raider] Okręt, który oddzielnie przeprowadza niezależne operacje bojowe z dala od baz, głównie w celu niszczenia transportów wroga i statków handlowych. Raider, the-th, -th. Р. ostrzał. * * * raider (angielski raider), wojskowy. Statek (krążownik pancernik) lub uzbrojony statek handlowy, wiodących niezależnych operacji wojskowych w liniach wroga morskich komunikacji (zob. Cruising operacja). * * * REYDERREYDER (angielski Raider.), 1) wojenny (krążownik pancernik) lub uzbrojony statek handlowy, wiodące niezależne operacje bojowe na szlakach morskich (patrz Proste działanie ( patrz Działanie Cruising ..));

2) profesjonalnego akcjonariusza w celu zmiany właściciela prawnego.

Słownik encyklopedyczny. 2009.