Rail-rail is ... Co to jest maszyna do układania szyn?

RELSOUKLADCHIK -a; m. Maszyna torowa do układania lub zmiany torów szyny kolejowej. * * * szyny kolejowo-szynowe, a także do załadunku i rozładunku na poboczu drogi lub w rzece. * * * RELSOUKLADCHIKRELSOSOKLADCHIK, maszyna torowa do kładzenia lub przesuwania torów kolejowych. Zobacz także Waybayer ( patrz INSTALACJA WZORÓW).

Słownik encyklopedyczny. 2009.