Rainier - to ... Co to Rainier?

Rainier (Rainier), aktywny wulkanu kaskady Gór USA. Wysokość 4392 m. Lodowce (całkowita powierzchnia 140 km 2 ). Ostatnia erupcja w 1882 roku * * * REYNIRREYNIR (Rainier), czynny wulkan w górach Cascade Stanów Zjednoczonych. Wysokość 4392 m. Lodowce (całkowita tt. 140 km 2 ). Ostatnia erupcja w 1882

Collegiate Dictionary. 2009.