Słownik encyklopedyczny

Regnier Mathurin

Regnier Mathurin - to ... Co REGNIER Mathurin?

Regnier Mathurin (Régnier) (1573/13), francuski poeta. W książce „Satyra” (1608-1613) malarstwa francuskiego społeczeństwa na przełomie XVI i XVII wieku. w połączeniu z filozoficznymi i moralnymi uogólnieniami. * * * RENJE MATHURENRENE MATHUREN (1573-1613), francuski poeta. W książce „Satyra” (1608/13) to obraz społeczeństwa francuskiego na przełomie 16 i 17 wieku.

Słownik encyklopedyczny. 2009.