Radżasthani to ... Czym jest Radżastan?

ludzie z Radżastanu w Indiach, główna populacja stanu Radżastan (17 milionów ludzi, 1995). 400 tysięcy ludzi mieszka w Pakistanie. Język grupy indoirańskiej. Wierzący to w większości Hindusi. * * * RADZHASTHANTSYRADZHASTKHANTS, ludzie w Indiach, podstawowa populacja sztuk. Radżastan (19, 9 milionów ludzi, 1992). 400 tysięcy ludzi mieszka w Pakistanie. Język grupy indoirańskiej. Wierzący to w większości Hindusi.

Słownik encyklopedyczny. 2009.