Rajputs - w ... Co to jest Rajputs?

Rajputy kastowy majątek w średniowiecznych Indiach, kasta we współczesnych północnych Indiach. Przodkowie Radźputów zamieszkiwali głównie terytorium Radżastanu. * * * RADZHPTYRADZHPUTY, kasta wojskowa w średniowiecznych Indiach, kasta na dzisiejszej północy. Indie. Przodkowie Radźputów zamieszkiwali głównie terytorium Radżastanu.

Słownik encyklopedyczny. 2009.