Rack - to jest ... Co to jest Reiki?

REIKA -i; wiele. rodzaj. stojaki, daty. szyny; f. 1. Wąska, cienka drewniana tablica lub bar, zwykle odpady tartaku. Zniszcz pudła z szyn. Wąskie, surowe regały. □ sobir. Do przykrycia ściany za pomocą szyny. 2. Bar z podziałami do pomiaru. Ośnieżona rzeka. Rzeka mierząca wodę. Szyny kontrolne. Zainstaluj szynę. Stojak, th, th, th. Р. szkielet. Р. parkiet. R-th przegrody. * natarcia (geodezyjnej i wodnej meteorologii.) Wysokość belki drewniane 3-4 mz podziałką 5,1 cm, zamontowane pionowo obserwowanych punktach i do wyrównania topograficzną pomiarów. * REYKAREYKA, badanie - drewno pasek o wysokości 3-4 m podziałami przez 1-5 cm, w pozycji pionowej dla obserwowanego punktów wyrównywania (cm poziomowania.) I topograficznych badaniu ( cm. BADANIE TOPOGRAFICZNE).

Słownik encyklopedyczny. 2009.