Słownik encyklopedyczny

Rachmaninow Ivan G.

Rachmaninow Ivan Gerasimov - w ... Jaki jest Rachmaninow Ivan G.?

Rachmaninow Ivan G. (około 1755 -1807), wydawca, tłumacz, pedagog. W 1788 roku otworzył drukarnię w Petersburgu, w 1791 roku przeniósł się do wsi Kazinka koło Kozłowa, gdzie rozpoczął publikację kompletnych dzieł spotkaniu Voltaire (opublikowane 3 tomy). Drukarnia została zapieczętowana przez władze. * * * RAKHMANINOV Ivan GerasimovichRAKHMANINOV Ivan Gerasimovich (ok. 1755-1807), rosyjski wydawca, tłumacz, pedagog. W 1788 r. Otworzył drukarnię w Petersburgu, w 1791 r. Przeniósł ją do wsi. Kazinka, koło Kozłowa, gdzie zaczął publikować Dzieła Wszystkich Woltera (wyszedł 3 ton). Drukarnia została zapieczętowana przez władze.

Słownik encyklopedyczny. 2009.