Rakita to ... Czym jest rakita?

RAKITA -y; f. Drzewo lub krzew rodziny. Wierzba, rosnąca zwykle wzdłuż brzegów rzek. □ sobir. Zbocza pokryte są rakit i chwastami. Rakitny; raketyt, th, th. Р. krzak. P-ty oddział. R-th zarośla. * * * to międzynarodowa nazwa niektórych gatunków drzew i krzewów z rodzaju wierzby. * * * RAKITARAKITE, popularna nazwa niektórych gatunków drzew i krzewów z rodzaju wierzby.

Słownik encyklopedyczny. 2009.