Yury Rakitin - to jest ... Co jest Yury Rakitin?

Rakitin Yuri (1911/79), fizjolog roślin, członek korespondent Akademii Nauk ZSRR (1962). Postępowanie w zakresie stymulacji fizykochemicznej i hamowania procesów życiowych roślin. * Yury Rakitin VladimirovichRAKITIN Yuri (1911/79), rosyjski fizjolog roślin, członek korespondent Akademii Nauk ZSRR (1962). Postępowanie w zakresie stymulacji fizykochemicznej i hamowania procesów życiowych roślin.

Słownik encyklopedyczny. 2009.