Słownik encyklopedyczny

Rakow Nikołaj Pietrowicz

Nikołaj Pietrowicz Rakow to ... Czym jest Nikołaj Pietrowicz Rakow?

Rakow Nikołaj Pietrowicz (1908-1990), kompozytor, Artysta Ludowy ZSRR (1989). Uczeń RM Gliere. Kompozycje instrumentalne (w tym 3 symfonie, 8 koncertów na różne instrumenty z orkiestrą, zespoły kameralne), metodyczna praca na instrumentach. Profesor Moskiewskiego Konserwatorium (od 1943 r.). Nagroda Państwowa Związku Radzieckiego (1946). * * * RAKOV Nikołaj Pietrowiczakow Nikołaj Pietrowicz (1908-1990), kompozytor rosyjski, Artysta ludowy ZSRR (1989). Kompozycje instrumentalne (w tym 3 symfonie, 8 koncertów na różne instrumenty z orkiestrą, zespoły kameralne), metodyczna praca na instrumentach. Profesor Moskiewskiego Konserwatorium (od 1943 r.). Nagroda Państwowa Związku Radzieckiego (1946).

Słownik encyklopedyczny. 2009.