Słownik encyklopedyczny

Adam Rakowski V.

Adam Rakowski Vladimirovich - to ... Co Adam Rakowski Władimirowicz?

Adam Rakowski Władimirowicz (1879/41), chemik, członek korespondent Akademii Nauk ZSRR (1933). Działa na adsorpcji, równowadze w wieloskładnikowych układach soli wodnej, chemii czystych odczynników. * * * Rakovsky Adam V. Władimirowicz Adam Władimirowicz (1879-1941), rosyjski fizykochemik, członek korespondent ZSRR Akademii Nauk (1933). Działa na adsorpcji, równowadze w wieloskładnikowych układach soli wodnej, chemii czystych odczynników.

Słownik encyklopedyczny. 2009.