Słownik encyklopedyczny

Rakovsky Christian Georgievich

Rakovsky Christian Georgievich jest ... Co to jest Rakovsky Christian Georgievich?

Rakowski Christian Georgiewicz (1873-1941), polityk, dyplomata. Od 1889 r. W europejskim ruchu socjaldemokratycznym. W 1918 r. Przewodniczący Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Ukrainy. W latach 1919-23 przewodniczący SNK Ukraińskiej SRR. Od 1923 r. Pełnomocnik w Zjednoczonym Królestwie, w latach 1925-27 - we Francji. Nieuzasadnione represje, strzał. * * * Rakovsky Christian GeorgievichKRAKOVSKY Christian Georgievich (1873 - 11 września 1941), sowiecki polityk, dyplomata. Od 1889 r. W europejskim ruchu socjaldemokratycznym. W 1918 r. Przewodniczący Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Ukrainy. W latach 1919-1923 przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR. Od 1923 r. Pełnomocnik w Wielkiej Brytanii, w latach 1925-1927 - we Francji. Członek Centralnego Komitetu Partii w latach 1919-1927. Tłumiony; zrehabilitowany pośmiertnie.

Słownik encyklopedyczny. 2009.