Słownik encyklopedyczny

Georgi Rakovski

Georgi Rakovski - w ... Co to jest Georgi Rakovski?

Georgi Rakovski (1821/67), bułgarski rewolucjonista i pisarz. Założyciel (1861) z 1. bułgarskich legionów, organizator (1866-67) jednostki partyzanckie walczyć tureckiego jarzma. Zwolennik solidarności narodów bałkańskich. W wierszu "Wędrowiec leśny" (1857) zaśpiewał walkę Haiduka. * * * Rakovsky Georgiakovsky Georgi (1821-67), bułgarski rewolucjonista, pisarz. Założyciel (1861) z 1. bułgarski Legia ( cm. BUŁGARSKIE Lehi), organizator (1866-67) jednostki partyzanckie walczyć tureckiego jarzma. Zwolennik solidarności narodów bałkańskich. W wierszu (1857) zaśpiewał walkę Haiduka.

Słownik encyklopedyczny. 2009.