Ralo to ... Czym jest ralo?

RALO -a; cf. W starożytnej Rosji: pług. // Limeh, otwieracz. * * * ralo1) prymitywny pług. 2) Jedna z jednostek hołdu podatkowego, podatki poszczególnych chłopskich gospodarstw rolnych w starożytnej Rusi aż do XIV wieku. * * * RARORAL, słowiańskie narzędzie rolnicze, podobne do prymitywnego pługa ( patrz WTYCZKA). Ralo z żelaznymi końcówkami z dawnych czasów było używane przez wschodnich Słowian. W 9-10 wieku zaczyna zastępować pług. W niektórych miejscowościach pewne typy narzędzi rolniczych były nazywane rale aż do początku XX wieku (na przykład na Ukrainie - narzędzie pługowe w formie paczki z 3-4 zębami). W starożytnej Rusi, przed XIV w., Ralom nazywany jest także jedną z jednostek opodatkowania hołdem, podatkami.

Słownik encyklopedyczny. 2009.