Rambo Alfred to ... Czym jest Rambo Alfred?

Alfred Rambaud (Rambaud) (1842/05), francuski historyk, członek zagraniczny odpowiada Petersburg An (1876). Główne prace o historii Rosji (napisane z pozycji liberalnej). Redaktor (wraz z E.Lavissom) wielowymiarowej pracy zbiorowej nad historią uniwersalną. * * * Rambam AlfredRAMBO (Rambaud), Alfred (1842/05), francuski historyk, członek zagraniczny odpowiada Petersburg An (1876). Główne prace o historii Rosji (napisane z pozycji liberalnej). Redaktor (wraz z E.Lavissom) wielowymiarowej pracy zbiorowej nad historią uniwersalną.

Słownik encyklopedyczny. 2009.