Słownik encyklopedyczny

Ramensky Leonty Grigorievich

Ramensky Leonty Grigoryevich jest ... Czym jest Ramensky Leonty Grigoryevich?

Ramensky Leontii Grigoriewicz (1884-1953), botanik i geograf, doktor nauk biologicznych. Nadzorował inwentaryzację ziemi paszowej ZSRR. Opracował metody ilościowe w geobotani. Transakcje na badaniach łąkowych. Jeden z założycieli doktryny morfologii krajobrazu geograficznego. * * * RAMENSKY Leonty Grigoryevich RAMENSKY Leonty Grigoryevich (1884-1953), rosyjski botanik i geograf, doktor nauk biologicznych. Nadzorował inwentaryzację ziemi paszowej ZSRR. Opracował metody ilościowe w geobotanii ( patrz GEOBOTANIKA). Prace nad badaniami łąkowymi ( patrz LUNGER), morfologia krajobrazu geograficznego ( patrz GEOGRAFIA KRAJOBRAZU).

Słownik encyklopedyczny. 2009.