Ramfoteka - to ... Co ramfoteka?

ramfoteka (od greckiego rhámphos. - dziób i Theke - bin), napalona pochwa pokrycie dzioby ptaków i Utworzony na górnej szczęce nadobojczykowej, u dołu - w podobszarze podobojczykowym. * RAMFOTEKARAMFOTEKA (od greckiego rhamphos -. Beak i Theke - pojemnik) Przypadek rogowej ptaki obejmujący dziób i formowanie w szczęce górnej szczęki na dole - żuchwy.

Słownik encyklopedyczny. 2009.