Ramnosa to ... Czym jest Ramnosa?
Ramnosano-sacharydu; jest częścią wielu glikozydów i polisacharydów roślin i bakterii. * * * RAM, monosacharyd; jest częścią wielu glikozydów i polisacharydów roślin i bakterii.

Słownik encyklopedyczny. 2009.