Słownik encyklopedyczny

Ramo Jean Philip

Ramo Jean Philippe to ... Czym jest Rameau Jean Philippe?

Ramo Jean Philippe (rameau) (1683-1764), francuski kompozytor i teoretyk muzyki. Wykorzystując osiągnięcia francuskich i włoskich kultur muzycznych, znacznie zmodyfikował styl klasycznej opery, przygotował operową reformę KV Gluka. Lyric tragedia "Hippolyte et Aricie" (1733), "Castor i Pollux" (1737), "Les Indes Galantes" opera-balet (1735), klawesyn kawałki itp Jego prace teoretyczne. - Znaczący etap w rozwoju nauki o harmonii. * * * RAMO Jean Philippe RAMO (Rameau) Jean Philippe (1683-1764), francuski kompozytor i teoretyk muzyki. Korzystanie osiągnięcia francuskich i włoskich kultur muzycznych, znacząco zmienił styl klasycystyczny opera produkowanego operowy reformę Gluck ( cm. Christoph Willibald Gluck). Translation tragedii "Hippolyte i Aricie" (1733), "rycynowy i Polluks" (1737), "Les Indes galantes" opera-baletowego (1735), klawesyn kawałki itp jego prac teoretycznych. - istotny etap w rozwoju doktryny harmonii ( patrz HARMONY (w muzyce)).

Słownik encyklopedyczny. 2009.