Ramsey Allan to ... Czym jest Ramsey Allan?

Ramsay AllanRemzi (Ramsay) (1686/58), szkocki poeta. Wiersze w duchu poezji ludowej, dramatyczne duszpasterskie "Delikatna pasterka" (1725), zbiór "Trzydziestu Baśni" (1730). Opublikowane angielski i szkocki poezja ludowa: kolekcje „evergreen” (1724), „Mieszanka stole herbata” (1724-27), który zawierał jego własne wiersze Ramsey. * * * Ramsay Allanramsee (Ramsey) Allan (1686-1758), szkocki poeta. Wiersze w duchu poezji ludowej, dramatyczne duszpasterskie "Delikatna pasterka" (1725), zbiór "Trzydziestu Baśni" (1730). Opublikowane angielski i szkocki poezja ludowa: kolekcje „Evergreeny” (1724), „Mieszanka stole herbata” (1724-27), który zawierał jego własne wiersze Ramsey.

Słownik encyklopedyczny. 2009.