Słownik encyklopedyczny

Pamięć o dostępie

Pamięć o dostępie - to jest ... Co jest Random Access Memory?

komputer pamięć o dostępie swobodnym bezpośrednio połączony z centralnym procesorem i do nagrywania, przechowywania i wyprowadzania informacji wykorzystywanych podczas wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych w trakcie trwania programu.

Słownik encyklopedyczny. 2009.