Raner Karl to ... Co to jest Raner Carl?

Rahner Karl (rahner) (1904-1984), niemiecki katolicki teolog, jezuita. Wykładał na uniwersytetach w Innsbrucku, Monachium i Münster. Tradycja tomizmu łączy się z pomysłami Ranera na filozofię egzystencjalną i personalizm. Wydawca i redaktor encyklopedii „kościół-Teologiczne Leksykon” t. 1-10, 1957/68) i „sakrament świata” (t. 1-6, 1968/70). * * * Rauer Karlran (Rahner) Karl (1904-84), niemiecki katolicki teolog, jezuita. Wykładał na uniwersytetach w Innsbrucku, Monachium i Münster. Tradycja tomizmu ( patrz TOMISM) jest połączona z pomysłami Ranera na temat filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Wydawca i redaktor encyklopedii „Kościół-Teologiczne Leksykon” (Vol. 1-10, 1957/68) oraz „Sakrament świata” (Vol. 1-6, 1968/70).

Słownik encyklopedyczny. 2009.