Rangun - jest ... Co to jest Rangun?

Rangunnazvanie kapitał (Birma), 1989 .; zobaczyć Yangon. * * * RANGUNRANGUN, nazwa stolicy Myanmaru (Birmy) do 1989 cm. Yangon ( cm. Yangon).

Słownik encyklopedyczny. 2009.