Słownik encyklopedyczny

Ranke Leopold von

Ranke Leopold von to ... Czym jest Ranke Leopold von?

Ranke Leopold von (ranking) (1795-1886), niemiecki historyk, korespondent zagraniczny będący członkiem Petersburskiej Akademii Nauk (1860). Od 1841 r. Historyk państwa pruskiego. Angażował się głównie w historię polityczną Europy Zachodniej XVI-XVII wieku. Najważniejszy przedstawiciel nowej niemieckiej nauki historycznej, która opierała się na ścisłej krytyce źródeł. Dla Ranke'a charakteryzuje obiektywny opis historii, identyfikacja "ogólnej idei", która określa bieg wydarzeń, z baczną uwagą na konkret. * * * RANKE Leopold von Wrangell (Ranke) Leopold von (1795-1886), niemiecki historyk, członek korespondent zagraniczny w Petersburskiej Akademii Nauk (1860). Od 1841 r. Historyk państwa pruskiego. Angażował się głównie w polityczną historię Zachodu. Europa 16-17 wieków. Najważniejszy przedstawiciel nowej niemieckiej nauki historycznej, która opierała się na ścisłej krytyce źródeł. Dla Ranke'a charakteryzuje obiektywny opis historii, identyfikacja "ogólnej idei", która określa bieg wydarzeń, z baczną uwagą na konkret.

Słownik encyklopedyczny. 2009.