Cykl Rankina - to jest ... Co jest cykl Rankina?

cykl Rankine'a (cykl Rankine'a) idealnymi termodynamiczne elektrowni parowej cyklu (proces cyklicznego), w którym ciepło jest przekształcany w pracy czy odwrotnie. składa się z ciekłego procesów ogrzewania jej odparowanie i przegrzewanie (na izobar schemat obieg Rankine'a), adiabatyczne rozprężanie pary i jego kondensacji (izobar). * cykl TSIKLRANKINA Rankine'a (cykl Rankine'a) idealnymi termodynamiczne elektrowni parowej cyklu (kołowo Proces), w którym ciepło jest przekształcany do pracy, i odwrotnie. składa się z ciekłych procesów ogrzewania odparowania i przegrzania (na izobar schemat obieg Rankine'a), adiabatyczne rozprężanie pary i jego kondensacji (izobar).

Kolegiata słownika. 2009