Słownik encyklopedyczny

Rankovic Svetolik

Rankovic Svetolik - to ... Co Rankovic Svetolik?

Svetolik Rankovic (1863/99), serbski pisarz. Opowiadania i powieści społeczne i psychologiczne "Las King" (1897), "wiejskiego nauczyciela" (1899) „Shattered ideały” (1900) - opublikowanych z życia chłopów w końcu XIX * Rankovic SvetolikRANKOVICh Svetolik (1863/99), serbski pisarz społeczno-psychologicznych opowiadań i powieści „król lasu” (1897), „nauczyciel”. Wsi. (1899), "rozbitej idee" (opublikowane 1900) - .. con życia włościaństwo 19

słownik Kolegiata 2009.

. <- 1 ->