Słownik encyklopedyczny

Rannet Egon (Eugen)

Rannet Egon (Eugen) - to jest ... Co jest Rannet Egon (Eugen)?

Rannet Egon (Eugen) (rannet) (1911/83), estoński pisarz. Ostrokonfliktnye grać o kwestiach moralnych współczesne społeczeństwo: „syn marnotrawny” (1958), „Tango Criminal” (1968); fabuła spektaklu „sumienia” (1956) o kołchozu stosowanego w powieści „Kamienie i chleb” (zeszyt 1, 1972.)

Kolegiata. słownik 2009.