Słownik encyklopedyczny

Abram Ranovich Abram Borysowicz

Abram Ranovich Abram Borysowicz - w ... Co to Abram Ranovich Abram Borysowicz?

Abram Abram Ranovich Borisovichnastoyaschaya nazwisko Rabinowicz (1885/48), starożytny historyk, doktor nauk historycznych (1939), profesor; członek Instytutu Historii ZSRR Akademii Nauk Działa na historii judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa, hellenizmu. * Abram Abram Ranovich BorisovichRANOVICh (pres. Fam. Rabinowicz) Abram Borysowicz (1885/48), rosyjski historyk starożytności, doktor nauk historycznych, profesor. Działa na historii judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa, hellenizmu.

Słownik encyklopedyczny. 2009.