Słownik encyklopedyczny

John Crowe Ransom

John Crowe Ransom - to jest ... Co jest John Crowe Ransom?

John Crowe Ransom (okup) (1888- 1974), amerykański poeta, krytyk. kontynuuje tradycję angielskiej „szkoły metafizycznej” ironiczny i tragiczny poezja filozoficzna konceptualizacji historyczny los południowych stanach, ich mitologia (zbiory „Boga poezji” 1919, „Malaria” 1924, „Wybrane poezja” 1945, 1969.) Jeden z założycieli amerykańskiej "nowej krytyki" (książka "Nie nd krytyka "1941). * * * John KrouRENSOM Okup (Ransom), John Crowe (1888/74), amerykański poeta, krytyk. kontynuuje tradycję angielskiej" szkoły metafizycznej „( cm. Szkoły metafizyczne) i ironiczny poezja tragiczne, filozoficzne konceptualizacji historyczny los południowych stanach, ich mitologia (zbiory „wiersze o Bogu”, 1919, „Malaria” 1924, „Wybrane wiersze” 1945, 1969) Jeden z amerykańskich twórców „nowej krytyki” (Vol .. "New Criticism", 1941).

Słownik encyklopedyczny. 2009.