Rapakivi - to ... Co rapakivi?

rapakiviraznovidnost granit duże zaokrąglone wydzielin skaleń potasu wykończonej oligoklaz. Kamień okładzinowy. * * * RAPAKIVIRAPAKIVI gatunki granit ( cm ". powierzchni) z dużymi zaokrąglonymi wydzielin skaleń potasu ( cm". skalenia) obszyta oligoklaz ( cm ". oligoklaz). licowe . kamień słownik Kolegiata 2009. . <- 1 ->