RAPP to ... Czym jest RAPP?

RAPP (Rosyjskie Stowarzyszenie Pisarzy Proletariackich), masowa organizacja literacka (1925-32). Posługując się sloganem stronnictwa literackiego, Rappovici starali się zarządzać całym procesem literackim; Krytykę Rappa charakteryzuje wulgarna socjologia, styl "klasy robotniczej". * * * RAPPRAPP (Rosyjskie Stowarzyszenie Pisarzy Proletariackich), masowa organizacja literacka (1925-1932). Posługując się sloganem stronnictwa literackiego, Rappovici starali się zarządzać całym procesem literackim; Krytykę Rappa charakteryzuje wulgarna socjologia, styl "klasy robotniczej".

Słownik encyklopedyczny. 2009.