Rzadkość to ... Czym jest rzadkość?

Raritet s; m. [. To Rarität] Księgarnia cenny rzadki przedmiot (zazwyczaj stanowiących wartość historyczną lub artystyczną) ciekawostki Collection <... rarytasów muzeum. należą do rzadkości. Rzadko, -s, -s. P-tej książki. rzeczy P-s. * * * rzadkość (to Rarität, od łacińskiego Raritas - .. to rzadkość), rzadka, cenna rzecz, ciekawość Collegiate Dictionary 2009.

.. <- 1 ->