RAS to ... Czym jest RAS?

RAS. Rosyjska Akademia Nauk. * * * RANRAN zobaczyć. Rosyjska Akademia Nauk ( cm. Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN)).

Słownik encyklopedyczny. 2009.