Słownik encyklopedyczny

Raspletin Alexander A.

Raspletin Aleksander Andriejewicz - jest ... Co to jest Raspletin Aleksander Andriejewicz?

Raspletin Aleksander Andriejewicz (1908/67), radio, akademik z ZSRR (1964), Bohater Pracy Socjalistycznej (1956). Główne prace z zakresu inżynierii radiowej i elektroniki. Nagroda Państwowa Związku Radzieckiego (1951), Nagroda Lenina (1958). * * * Aleksander Raspletina AndreevichRASPLETIN Alexander A. (1908/67), rosyjski naukowiec, akademik z ZSRR (1964), Bohater Pracy Socjalistycznej (1956). Główne prace z zakresu inżynierii radiowej i elektroniki. Nagroda Lenina (1958), Nagroda Państwowa Związku Radzieckiego (1951).

Słownik encyklopedyczny. 2009.