Reichsbanner - to ... Co Reichsbanner?

Reichsbanner (reichsbanner to dosłownie - flagi państwowej.), A paramilitarna organizacja w Niemczech w 1924-33, stworzony pod kierownictwem Partii Socjaldemokratycznej w celu ochrony republikę od monarchicznego reakcji; rozwiązany przez faszystów. * * * REYHSBANNERREYHSBANNER (.. To Reichsbanner, listów - flaga narodowa), organizacją paramilitarną w Niemczech w 1924-33, stworzony pod kierownictwem Partii Socjaldemokratycznej w celu ochrony republikę od monarchicznego reakcji; rozwiązany przez faszystów.

Słownik encyklopedyczny. 2009.