Rogneda to ... Czym jest Rogneda?

Rogneda (? - 1000), córka Połockiego księcia Rogwolopa. Po zdobyciu Połocka (980) i zamordowaniu jej ojca i braci została zmuszona do zostania żoną księcia Włodzimierza. Matka Jarosława Mądrego i Izyasława Włodzimierzowa jest przodkiem oddziału Połocka w Rutiku. * * * ROGNEDAROGNEDA (zmarł 1000), stary rosyjski księżniczkę, córkę księcia Połock Rogwołod, żony księcia Włodzimierza w Kijowie syn Światosław, matka księcia Izjasław Vladimirovich. Według zapisu, na końcu 970 za Rogneda odrzuciła zaloty Vladimir Svyatoslavich ( cm. VLADIMIR Svyatoslavich), książę następnie w Nowogrodzie. Po zdobyciu Połocka (około 980 r.) I zabiciu ojca i dwóch braci Rogneda, Vladimir przymusowo uczynił ją swoją żoną, podając jej słowiańskie imię Gorisław. Synowie Rogneda były książętom Izjasław Wladimirowicz (twórcy Połocka gałęzi Rurykowiczów) i Jarosława Wise.

Słownik encyklopedyczny. 2009.