Słownik biograficzny

Rostovtseva

Rostovtseva - to ... Co Rostovtseva?
Rostovtseva - Hrabia i rodzina szlachecka, pochodzące od kupca Petersburgu Ivan R. (zmarł 1804), którego syn Ivan (1764/07), był dyrektorem szkoły w Petersburgu prowincji. Jednym z jego synów jest Jakow Iwanowicz R. (patrz wyżej). Ten rodzaj R. przedłożony genealogicznych księgach Petersburgu i Pskowa prowincji (Herbarz, XI, 111).

Słownik biograficzny. 2000.