Rotkirch to ... Czym jest Rotkirch?
Rotkircha - magnackiej i rodzina szlachecka, pochodzące z Księstwa Lignitskogo na Śląsku, która istniała już w XIII wieku; Kilka R. zginęło w bitwie pod Walstadt przeciwko Mongołom. Na początku XVII wieku jeden oddział R. osiedlił się w Szwecji, skąd przeniósł się do Finlandii i Inflant. Karl-Friedrich R. (1775 - 1832), sekretarz urzędu Gustav IV, był podbój Finlandii Fiński członek Senatu, a następnie prezesa sądu w wazonie; otrzymał tytuł barona Wielkiego Księcia Finlandii. Rod R. przedłożony szlachetnego immatrykulacji Finlandii i Inflant, a także w księgach genealogicznych Moskwa, St. Petersburg i Samara prowincji.

Słownik biograficzny. 2000.