Satie Erik to ... Czym jest Satie Eric?

Satie Eric (satie) (1866-1925), francuski kompozytor. Wyraził swój wpływ na estetyczne zasady kompozytorów "Sześciu" na początku lat dwudziestych. utworzyło stowarzyszenie kreatywne "Arkoy School". Najlepsza kompozycja to dramat ze śpiewem Sokratesa (1918). Wiele utworów jest celowo ekstrawaganckich: balet "Parada" (we współpracy z J. Cocteau i P. Picasso, 1917), gra orkiestrowa "W skórze konia" (1911). * * * SATI EricSATI (Satie) Eric (1866-1925), francuski kompozytor. Jeden z twórców "Sześciu" ( patrz ШЕСТЕРКА). Od samego początku. Lata dwudzieste. wokół Satis grupowali młodych francuskich muzyków ("Szkoła Arkean"). Dramat symfoniczny ze śpiewem "Socrates" (1918), balet "Parada" (1917), utwory orkiestrowe, fortepianowe.

Słownik encyklopedyczny. 2009.