Słownik biograficzny

Schaffhausen-Schonberg-Eck-Schaufuss Nicholas

Schaffhausen-Schonberg-Eck-Schaufuss Mikołaja - to ... Co Schaffhausen-Schonberg-Eck-Schaufuss Mikołaja?
Schaffhausen-Schonberg-Eck-Schaufuss (Nicholas) - inżynier wojskowy, generał-porucznik. Urodził się w 1846 roku. Kształcił się w Akademii Inżynierskiej Nikołajewa. Kolejno zajmował stanowiska dyrektora naczelnego Moskwa-Kursk kolejowych Nikolaew kolejowej, Głównego Railroad Administration. 25 kwietnia 1906 r. Został mianowany ministrem kolei.

Słownik biograficzny. 2000.