Słownik encyklopedyczny

Pająki morskie

Pająki morskie to ... Czym są pająki morskie?

pająków morskich (pantoposzy), klasa bezkręgowców, takich jak stawonogi. Długość wynosi 1-72 mm; zakres nóg chodzenia od 1, 4 mm do 50 mm. Około 600 gatunków jest wspólnych. Zwierzęta denne (zwykle w płytkich wodach, czasami na głębokościach do 7,5 km); drapieżne i pół-pasożyty żywią się różnymi bezkręgowcami. * * * NAUKA PRZYGOTOWAWCZYCH MORSKICH (pantopony), klasa bezkręgowców, takich jak stawonogi. Długość wynosi 1-72 mm; zakres chodzenia nóg od 1, 4 mm do 50 cm. 600 gatunków jest wspólnych. Zwierzęta denne (zwykle w płytkich wodach, czasami na głębokościach do 7,5 km); drapieżne i pół-pasożyty żywią się różnymi bezkręgowcami.

Słownik encyklopedyczny. 2009.