Sejsmogram - w ... Co to sejsmogram?

Sejsmogramy s ;. W [od greckiego seismos. - trzęsienie ziemi i babcia - nagrywanie, pisanie migowego] Nagrywanie na taśmie przy użyciu wibracji sejsmograf powierzchni Ziemi; taśma z nagraniem Pobierz odszyfrować sejsmogram * * * zbierać (z sejsmiczne ... i ... gramów), ciągłe nagrywanie (z pomocą sejsmografy i geofonu) drgań sprężystych Ziemi, spowodowane przez trzęsienie ziemi lub wybuch ... Sejsmogram określa momenty przybycia fal sprężystych, ich amplitudy i okres. * * * SEISMOGRAMMASSEMSMOGRAMM - n nieciągłego zapisu (stosując geofonów ( cm ". seismograficzne)) drgań sprężystych ziemi powodowane przez trzęsienie ziemi ( cm". trzęsienie ziemi) lub eksplozji. Przez sejsmogram określić momenty przybycia fal sprężystych, ich amplitudy i okresu . Słownik encyklopedyczny 2009.