Słownik encyklopedyczny

Uwrażliwiające

Uwrażliwiające - to ... co uwrażliwiające?

uwrażliwiające zdjęcia, barwniki organiczne (głównie polymethine), albo inne związki chemiczne (np siarki), dodaje się do emulsji fotograficznej na jego uczulenia. * SENSIBILIZATORYSENSIBILIZATORY w fotografii, barwniki organiczne (głównie polymethine) lub podobnego. Związek chemiczny (np. Siarka) dodaje się do emulsji fotograficznej dla uczulenia nim.

Słownik encyklopedyczny. 2009.