Separacja to ... Czym jest separacja?

SEPARATION S ;. W 1 Oddział jeden materiał z drugiego lub dobór jego kompozycji. mieszaninę przez separator. C. piryt. Wytwarzanie cukru z melasy metody rozdzielania. C mleko (przechodzącego przez separator do oddzielenia krem ​​zbliża się do ubijania oleju). 2. Division, separacja z dowolnego l. stan mniejszości narodowej z terytorium swojego zamieszkania. parkiety, -s, -s. (1 cyfra.). C. sklep. C-ta instalacja. oddzielanie od ciekłych lub stałych cząstek z gazu, ciała stałego z cieczy, rozdzielanie stałych lub ciekłych mieszanin na części składowe Separacja stosowana jest w górnictwie (do wzbogacania minerałów), w gazie (dla gazów suszących) i pożywienia (dla śmietany, czyszczenia, klarowania piwa i t. d.) i innych. * SEPARATSIYASEPARATSIYA (łac. separatio - separacja), oddzielanie cząstek stałych od gazowych, stałych - z cieczy; rozdzielanie na części składowe stałych lub ciekłych mieszanin. Separacja stosowane w górnictwie (do wzbogacania kopalin), gaz (gaz) do odwadniania i żywności (do czyszczenia odlewów mleka, wyjaśnień piwny i t. D.) i innych gałęzi przemysłu. Collegiate Dictionary. 2009.