Słownik encyklopedyczny

Sergey E. Severin

Severin Sergey E. - jest ... Co to jest Sergey E. Severin?

Severin Sergey E. (ur. 1901), biochemik, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk (1968) Akademii Nauk Medycznych (1948), Bohater Pracy Socjalistycznej (1971). Biochemia Proceedings of mięśni (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy w normie i patologii doświadczalnej), krew (w tym jego zachowanie), problemy enzymologii. Lenin Prize (1982). * * * SEVERIN EvgenevichSEVERIN Sergey Sergey E. (1901/93), rosyjski biochemik, Academician Rosyjskiej Akademii Nauk (1991; Akademia Nauk ZSRR od 1968 roku), akademik Akademii Nauk Medycznych (1948), Bohater Pracy Socjalistycznej (1971) Biochemistry Proceedings of mięśni (mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy w normie i Eksperymentalnej Patologii), krew (w tym dla jej zachowania ... ), problemy enzymologii Nagroda Lenin (1982)

słownik Kolegiata 2009.

... <- 1 ->