Słownik encyklopedyczny

Zrywa Nikołaj Pawłowicz

Zrywa Nikołaj Pawłowicz - w ... Co to zrywa Nikołaj Pawłowicz?

zrywa Mikołaj I (1887/57), architekt, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi (1922-48). W budynkach w Tbilisi (kino Rustaveli, 1939) wykorzystał motywy architektury rosyjskiej i gruzińskiej. Historyk architektury. * * * NORTH PavlovichSEVEROV Mikołaj Mikołaj I (1887-1957), rosyjski architekt, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi (1922/48). W budynkach w Tbilisi (kino Rustaveli, 1939) wykorzystał motywy architektury klasycznej rosyjskiej i gruzińskiej. Historyk architektury.

Słownik encyklopedyczny. 2009.