Słownik biograficzny

Iwan Wasiliewicz Szyszkin

Szyszkin Iwan Wasyliewicz to ... Co to jest Sziszkin Iwan Wasiliewicz?
Szyszkin (Iwan Wasiliewicz, 1722 - 1770) - kapitan pułków polowych, skomponował wiele piosenek, elegii i innych małych wierszy; piosenki są drukowane w "Kolekcji piosenek" Chulkowa, a wiersze po Korialian w "Przydatnej rozrywce" (1760). Od jego prozy działa "The Story of Princess Jerome" (opublikowana pod nazwą tłumaczenie z francuskiego, St. Petersburg, 1783, 3rd edition). Przetłumaczył także "opinie Cycerona" (St. Petersburg, 1752 i 1767).

Słownik biograficzny. 2000.