Shubin - to ... Co Shubin?
Shubin - emerytowany asesora kolegialnego. W godzinie inwazji Napoleona w Rosji, komendanta milicji część prowincji smoleńskiej (jako gospodarza regionu), został złapany przez francuskich więźniów. Prośby i groźby zmuszony był stanąć pod sztandarem Napoleona, ale Shubin pozostał wierny do domu i ostro mówił o swojej nienawiści do wroga, za który został wydany przez sąd wojskowy i zawartej 24 października 1812

Słownik biograficzny. 2000.